Wegens de Coronamaatregelen kunnen er in het voorjaar 2021 voorlopig geen cursussen gegeven worden met fysieke aanwezigheid. We onderzoeken de mogelijkheden om via digitale weg toch een aanbod te doen en houden u op de hoogte.

Archive | adviezen

Project “zon, zee, zorgeloos” niet haalbaar.

Een advies aan het College om het project “zon, zee, zorgeloos” (begeleiding van personen met beperking voor een dagje aan zee) ook in onze gemeente in te voeren. Het College heeft geantwoord dat dit op het ogenblik niet haalbaar is om in het project te stappen. Er wordt gezocht naar een alternatief.

Continue Reading

Plaatsen schuilhokjes Sluisstraat

Advies aan het College van Burgemeester en Schepenen (+ kopie aan De Lijn) voor het plaatsen van 2 schuilhokjes in de Sluisstraat. Gunstig gevolg werd gegeven en de 2 schuilhokjes werden in maart 2017 geplaatst.

Continue Reading