Wegens de Coronamaatregelen kunnen er in het voorjaar 2021 voorlopig geen cursussen gegeven worden met fysieke aanwezigheid. We onderzoeken de mogelijkheden om via digitale weg toch een aanbod te doen en houden u op de hoogte.

Doelstelling

De Seniorenadviesraad Knokke-Heist vzw behartigt de belangen van de meer dan 14.000 senioren van onze gemeente. De Raad treedt op als adviesorgaan en als volwaardig contactorgaan ten opzichte van het gemeentebestuur in het bijzonder en van andere instanties in het algemeen.

De Seniorenadviesraad organiseert tevens een brede waaier aan activiteiten in samenwerking met het Cultuurcentrum Knokke-Heist.