Samenstelling

De Seniorenadviesraad wordt bestuurd door :

 1. een Algemene Vergadering,
 2. een Raad van Bestuur,
 3. het Bureau,
 4. aangevuld met specifieke werkgroepen.

 

1. ALGEMENE VERGADERING.

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissende orgaan van de Seniorenadviesraad. Zij keurt in die hoedanigheid de statuten, het financieel verslag en de begroting goed en geeft haar fiat over de jaarplanning en het jaarverslag. De Algemene Vergadering vergadert normaal éénmaal per jaar.

 

2. RAAD VAN BESTUUR.

De Raad van Bestuur vergadert maandelijks en neemt beslissingen over de diverse aspecten i.v.m. het beleid en de werking van de Seniorenraad.

De nieuw verkozen Raad van Bestuur voor de periode 2019 -2024.

 

3. HET BUREAU

Het Bureau zal, waar noodzakelijk, voorstellen voorleggen aan de Raad van Bestuur i.v.m. het beleid. Het Bureau is samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur van de Seniorenadviesraad:

 • Dhr. André Breckx: voorzitter (050 / 60 61 10 of 0497 / 72 60 66)
 • Dhr. Willy Hoozee: medevoorzitter (050 / 62 44 24)
 • Dhr. André Van Belleghem: secretaris (0484 / 14 44 64)
 • Dhr. Gilbert Vermeersch: penningmeester (050 / 51 38 69)
 • Mevr. Marie-Jose Debel : verantwoordelijke ontmoetingscentra (050 / 62 44 24)

 

4. WERKGROEPEN.

 • Werkgroep Programmatie – Verantwoordelijke: dhr. André Breckx.
  De Seniorenadviesraad ijvert voor een aanbod van activiteiten in Knokke-Heist met een brede waaier aan ontspanning, vorming, cultuur, informatie; waarbij er ruimte ontstaat voor sociale contacten. Door een goede samenwerking met het Cultuurcentrum speelt de Seniorenadviesraad een belangrijke adviserende rol bij het aanbod van de gemeentelijke activiteiten. De specifieke activiteiten kan u terugvinden onder de rubriek “Activiteiten” op deze website.
 • Werkgroep Dementie – Verantwoordelijke: dhr. Walter Bague
  Contacten leggen met familieleden van dementerende personen in het praatcafe voor dementie in het ontmoetingscentrum De Vierbote.Lezingen worden gehouden door ervaren sprekers die alle aspecten van de aandoening belichten.
 • Werkgroep Eenzaamheid  – Voorzitter …
  In samenwerking met de gemeente worden eenzame senioren uit hun isolement gehaald en terug opgenomen in het culturele en sociale leven in onze gemeente.

Organogram