Samenstelling

De Seniorenadviesraad wordt bestuurd door :

  1. de Algemene Vergadering
  2. het Bestuursorgaan
  3. het dagelijks bestuur
  4. werkgroepen

1. DE ALGEMENE VERGADERING.

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissende orgaan van de Seniorenadviesraad. Zij keurt in die hoedanigheid de statuten, het financieel verslag en de begroting goed en geeft haar fiat over de jaarplanning en het jaarverslag. De Algemene Vergadering vergadert normaal éénmaal per jaar.

2. Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vergadert maandelijks en neemt beslissingen over de diverse aspecten i.v.m. het beleid en de werking van de Seniorenraad.

Het nieuw verkozen Bestuursorgaan voor de periode 2019 -2024.

 

3. Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur zal, waar noodzakelijk, voorstellen voorleggen aan het bestuursorgaan i.v.m. het beleid. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit leden van het bestuursorgaan van de Seniorenadviesraad:

  • Dhr. André Breckx: voorzitter (0497 / 726 088)
  • Dhr. Willy Hoozee: medevoorzitter (0495 / 386 085)
  • Dhr. André Van Belleghem: secretaris (0484 / 144 464)
  • Dhr. Gilbert Vermeersch: penningmeester (0499 / 298 099)
  • Mevr. Marie-Jose Debel : verantwoordelijke ontmoetingscentra (050 / 62 44 24)

4. Werkgroepen

  • Werkgroep Programmatie – Verantwoordelijke: dhr. André Breckx.
    De Seniorenadviesraad ijvert voor een aanbod van activiteiten in Knokke-Heist met een brede waaier aan ontspanning, vorming, cultuur, informatie; waarbij er ruimte ontstaat voor sociale contacten. Door een goede samenwerking met het Cultuurhuis speelt de Seniorenadviesraad een belangrijke adviserende rol bij het aanbod van de gemeentelijke activiteiten. De specifieke activiteiten kan u terugvinden onder de rubriek “Activiteiten” op deze website.
  • Werkgroep Dementie – Verantwoordelijke: mevr. Francoise Bienstman – De Vreeze
    Contacten leggen met familieleden van dementerende personen in het praatcafé voor dementie in het ontmoetingscentrum De Vierbote. Lezingen worden gehouden door ervaren sprekers die alle aspecten van de aandoening belichten.
  • Werkgroep Eenzaamheid
    In samenwerking met de gemeente worden eenzame senioren uit hun isolement gehaald en terug opgenomen in het culturele en sociale leven in onze gemeente.