Sporten en bewegen

Bewegen op regelmatige basis is voor senioren heel belangrijk. Het zorgt voor een gezonde levensstijl en heeft een gezondheidsbevorderend effect.
Het is vanzelfsprekend dat sport/bewegen aangepast moet zijn aan het eigen kunnen, de leeftijd en de mogelijkheden van de senior.
Het beleid van de gemeente speelt hierbij een belangrijke rol door bijv.:

  1. het ondersteunen van sportclubs met een specifiek aanbod voor senioren. (bijvoorbeeld het aanleggen van petanque-banen.)
  2. ouderen te betrekken in het sportbeleid.
  3. aangepaste zitbankenroutes.
  4. te zorgen voor veilige en goed onderhouden voet-, wandel- en fietspaden.