Inleiding

Het bestuur van de Seniorenadviesraad heeft op 14 januari 2019 het memorandum 2019/2024 overhandigd en toegelicht aan Schepen van Senioren J. Morbee en Schepen van Welzijn en Zorg K. van der Hooft. Zoals in het verleden zal het Bestuur jaarlijks de uitvoering opvolgen en een evaluatie maken. Ter gelegenheid van de verkiezing van het nieuwe gemeentebestuur in 2018, wenst de Gemeentelijke Adviesraad voor Senioren bijzondere aandacht te vragen voor de problematiek van de senioren in onze samenleving. Wij vragen het gemeentebestuur een progressief seniorenbeleid te voeren in functie van de toekomstige behoeften van de seniorenbevolking van Knokke-Heist; rekening houdende met :

  • De sterke stijging van de seniorenbevolking (60+) van 39,56 % (einde 2011) naar 45 à 50 % (2030). Aktuele toestand einde 2017 is 43,70 % ( 14449 personen).
  • De vergrijzing binnen de vergrijzing nl. een sterke toename van het aantal hoogbejaarden door de stijging van de gemiddelde levensverwachting. Binnen de seniorenbevolking stijgt het aantal 80+ van 21,64 % (einde 2011) naar 24 à 26 % (2030). Aktuele toestand einde 2017 is 23,28 %. Als Gemeentelijke Adviesraad voor Senioren wensen wij actief te participeren in het verder uitbouwen van een progressief senioren-beleid.

In deze optiek vraagt de Seniorenadviesraad de aandacht van het gemeentebestuur voor de volgende thema’s :