Plaatsen schuilhokjes Sluisstraat

Advies aan het College van Burgemeester en Schepenen (+ kopie aan De Lijn) voor het plaatsen van 2 schuilhokjes in de Sluisstraat.

Gunstig gevolg werd gegeven en de 2 schuilhokjes werden in maart 2017 geplaatst.