Wegens de Coronamaatregelen kunnen er in het voorjaar 2021 voorlopig geen cursussen gegeven worden met fysieke aanwezigheid. We onderzoeken de mogelijkheden om via digitale weg toch een aanbod te doen en houden u op de hoogte.

Plaatsen schuilhokjes Sluisstraat

Advies aan het College van Burgemeester en Schepenen (+ kopie aan De Lijn) voor het plaatsen van 2 schuilhokjes in de Sluisstraat.

Gunstig gevolg werd gegeven en de 2 schuilhokjes werden in maart 2017 geplaatst.

Comments are closed.