Ouderenzorgbeleid en zorgverstrekking

1. Ouderenzorgbeleid omvat thuisverpleging, gezinshulp, mantelzorg, vervoer, personenalarmsystemen, gezelschap e.d.

2. Thuiszorg wordt één van de vitale bekommernissen van de senioren. De meeste oudere senioren willen liefst zo lang mogelijk thuis verzorgd worden; waardoor een steeds stijgende vraag naar thuiszorgdiensten zal ontstaan. Enerzijds krijgen de behoeftige ouderen, dankzij de zorgverzekering, meer middelen en doen zij sneller een beroep op de thuiszorgdiensten en anderzijds is men genoodzaakt om meer beroep te doen op professionele zorg omdat de kinderen niet meer beschikbaar zijn en de hulp van de partner onvoldoende wordt of wegvalt. Vandaar een noodzaak aan een gericht beleid om voldoende mensen met de nodige kwalificatie op te leiden voor de toekomst. Persoonsverzorging moet aangeboden worden door deskundige verzorgers.

3. Dagcentra, kortverblijf en nachtopvang kunnen op moeilijke ogenblikken een hulp zijn voor de thuiszorg. Bovendien versoepelen ze vaak de overgang naar een definitieve opname in een rusthuis.

4. Geen thuiszorg zonder mantelzorg en vrijwilligers. Niet enkel de ondersteuning van de oudere zelf maar ook van de mantelzorgers en de vrijwilligers moeten ankerpunten zijn in het beleid. Vandaar de noodzaak aan degelijke informatie omtrent de mogelijkheden aan dienst- en zorgverlening; nood aan een aanspreekpunt voor mantelzorgers e.d. 82 % van alle Vlaamse gemeenten hebben een mantelzorgpremie. Gezien het hoge percentage senioren in Knokke-Heist en de sterke toename van dementie; vragen wij de gemeente de mantelzorgpremie in hun beleid op te nemen. Dank zij de mantelzorgers moeten mensen minder snel naar een rusthuis wat een besparing is op de kostprijs van de ouderenzorg voor de gemeente.

5. Nood aan gebruikersraden in de thuiszorg. Inspraak is noodzakelijk zodat het oordeel en advies van de gebruiker, als deskundige, over de kwaliteit van de geleverde diensten mogelijk is.

Site by Verdographics