Inleiding

Ter gelegenheid van de verkiezing van het nieuwe gemeentebestuur in 2012, wenst de Gemeentelijke Adviesraad voor Senioren bijzondere aandacht te vragen voor de problematiek van de senioren in onze samenleving. Wij vragen het gemeentebestuur een progressief seniorenbeleid te voeren in functie van de toekomstige behoeften van de senioren- bevolking van Knokke-Heist; rekening houdende met :

  • De sterke stijging van de seniorenbevolking (60+) van 39,56 % (einde 2011) naar 45 à 50 % (2030).
  • De vergrijzing binnen de vergrijzing nl. een sterke toename van het aantal hoogbejaarden door de stijging van de gemiddelde levensverwachting. Binnen de seniorenbevolking stijgt het aantal 80+ van 21,64 % (einde 2011) naar 23 à 25 % (2030). Als Gemeentelijke Adviesraad voor Senioren wensen wij actief te participeren in het verder uitbouwen van een progressief senioren- beleid en het lokaal sociaal beleidsplan.

In deze optiek vraagt de Seniorenadviesraad de aandacht van het gemeentebestuur voor de volgende thema’s :

 

Site by Verdographics